گروه ها

اندازه گیری ها

اندازه گیری ها

تعداد آموزش ها : 10

بچه گانه

بچه گانه

تعداد آموزش ها : 5

زنانه

زنانه

تعداد آموزش ها : 111

مردانه

مردانه

تعداد آموزش ها : 7

چادر و مقنعه

چادر و مقنعه

تعداد آموزش ها : 10

شنل، کلاه و پانچ

شنل، کلاه و پانچ

تعداد آموزش ها : 9

مدل های ژورنالی

مدل های ژورنالی

تعداد آموزش ها : 84

رگلان

رگلان

تعداد آموزش ها : 12

لباس عروس

لباس عروس

تعداد آموزش ها : 6

لباس شب

لباس شب

تعداد آموزش ها : 34

کت و شلوار

کت و شلوار

تعداد آموزش ها : 15

کاپشن و پالتو

کاپشن و پالتو

تعداد آموزش ها : 2

ضخیم دوزی

ضخیم دوزی

تعداد آموزش ها : 14

لباس منزل

لباس منزل

تعداد آموزش ها : 1

متفرقه

متفرقه

تعداد آموزش ها : 12