آموزش ها

الگوی آموزش دوخت دامن کلوش

ادامه مطالب

الگوی دامن مدل جدید

ادامه مطالب

الگوی پیراهن زنانه

ادامه مطالب

الگوی لباس بلند زنانه

ادامه مطالب

الگوی دامن مدل جدید

ادامه مطالب

الگوی مایو زنانه

ادامه مطالب

الگوی بلوز کمر کرواتی

ادامه مطالب

الگوی دوخت کت

ادامه مطالب

دامن مدل ماهی دنباله دار

ادامه مطالب

الگوی بالاپوش برای لباس های دکلته

ادامه مطالب

الگوی پیراهن مدل یقه گره ای

ادامه مطالب

الگوی کت بدون یقه

ادامه مطالب

الگوی کت جدید

ادامه مطالب

بلوز طرح گره ای روی کمر

ادامه مطالب

الگوی دوخت تونیک

ادامه مطالب

الگوی کت زنانه

ادامه مطالب

مانتو دراپه

ادامه مطالب

پیراهن مدل یقه هفت همراه بابرگرد یکطرفه

ادامه مطالب

بلوز یقه گرد همراه با پیله در جلو

ادامه مطالب

مانتو

ادامه مطالب

سویشرت

ادامه مطالب

پیراهن ماکسی دکلته بایقه چپ و راست

ادامه مطالب

پیراهن ماکسی طراحی روی آستین رگلان از بالا ترک

ادامه مطالب

الگو مخصوص پارچه های کشدار

ادامه مطالب

شنل کیمونو در 3درس متفاوت

ادامه مطالب

یقه قایقی از رگلان با دامن مدل ماهی عربی

ادامه مطالب

پیراهن یقه خشت از رگلان با آستین کلوش

ادامه مطالب

پیراهن یقه قایقی همراه بایقه برگرد

ادامه مطالب

پیراهن ماکسی دنباله دار با یقه قایقی

ادامه مطالب

پیراهن یقه شل یا(دراپه )الگوی ابداعی از شکری بزرگ

ادامه مطالب

زیربنای یقه داابری از رگلان

ادامه مطالب

یک مدل تاپ از ژورنال متصل به لباس دکلته

ادامه مطالب

دامن حریر پایه از کلوش تنگ مدل از ژورنال

ادامه مطالب

لباس هندی ساری در دو مدل متفاوت

ادامه مطالب

دامن ماکسی مجلسی لباس شب

ادامه مطالب

این مدل پیراهن آستین بلند ترکیبی از تور و پارچه

ادامه مطالب

پیراهن از ژورنال از پایه رگلان

ادامه مطالب

یک مدل آستین خاص از ژورنال

ادامه مطالب

مدلی مشابه آستینی خاص از ژورنال

ادامه مطالب

کت مدل فانتزی از ژورنال

ادامه مطالب

پالتویامانتوبایقه برگرد گشادزنانه

ادامه مطالب

شنل یقه ایستاده مدل از ژورنال

ادامه مطالب

درس آستین کت مردانه دوتکه

ادامه مطالب

کت یقه ایستاده آستر دار وآستین دوتکه مردانه

ادامه مطالب

درس کت مدل جدید

ادامه مطالب

مدل دامن حلزونی از ژورنال

ادامه مطالب

آموزش شنل برای روی لباسهای دکلته

ادامه مطالب

آموزش چادر ساده

ادامه مطالب

مغنه کلوش دانشجوئی

ادامه مطالب

درس چادر ملی در 5تصویر

ادامه مطالب

مغنه اداری در 2تصویر

ادامه مطالب

مغنه پفی در 2تصویر

ادامه مطالب

بلوز یقه هفت گره ای پیچ

ادامه مطالب

مدل بلوز از ژورنال مدل خاص

ادامه مطالب

بلوز مدل خاص از ژورنال

ادامه مطالب

درس یقه شکار رویهم

ادامه مطالب

چادر لبنانی سا کالا برای بار دوم تنگتر میباشد

ادامه مطالب

مانتو دخترونه شنل دار

ادامه مطالب

تبدیل الگوی اولیه برای پار چه های ریون و کشدار

ادامه مطالب

طریق بستن پنسها روی لباس ولباس بدونه پنس

ادامه مطالب

پیراهن منزلی با آستین افتاده

ادامه مطالب

آموزش شنل دو لایه در دو رنگ با یقه دراپه

ادامه مطالب

طرح آستین تاج دار الگو ار شکری بزرگ

ادامه مطالب

مدل دامن از روی ژورنال مدل خاص میباشد

ادامه مطالب

طرز تهیه برشتک

ادامه مطالب

طرز تهیه کیک لطیفه

ادامه مطالب

بلوز دراپه گره ای در 12 تصویر آموزش داده شد

ادامه مطالب

آموزش آستین گل رز سر خود

ادامه مطالب

آموزش بلوز یقه چپ و راست همراه بایقه

ادامه مطالب

لباس شب دکلته ماکسی

ادامه مطالب

آموزش دراپه در پشت آستین کلوش

ادامه مطالب

آموزش بلوز فانتزی

ادامه مطالب

لباس مجلسی جدید

ادامه مطالب

آموزش پالتو دویقه رویهم

ادامه مطالب

مدل پیراهن کوتاه لبه کلوش یقه دالبری

ادامه مطالب

آموزش شلوار مردانه (زنانه) همراه با اندازه گیری

ادامه مطالب

آموزش بلوز نیم تنه فانتزی

ادامه مطالب