آموزش ها

الگوی دامن مدل جدید

ادامه مطالب

الگوی لباس بلند زنانه

ادامه مطالب

الگوی دامن مدل جدید

ادامه مطالب

الگوی بلوز کمر کرواتی

ادامه مطالب

دامن مدل ماهی دنباله دار

ادامه مطالب

الگوی بالاپوش برای لباس های دکلته

ادامه مطالب

بلوز طرح گره ای روی کمر

ادامه مطالب

پیراهن ماکسی دراپه

ادامه مطالب

بلوز یقه گرد همراه با پیله در جلو

ادامه مطالب

مانتو

ادامه مطالب

لباس عروس با پارچه حاشیه دار

ادامه مطالب

پیراهن ماکسی دکلته بایقه چپ و راست

ادامه مطالب

پیراهن ماکسی طراحی روی آستین رگلان از بالا ترک

ادامه مطالب

طریقه بستن پنسها روی الگو برای لباسهای بدونه پنس

ادامه مطالب

درس شنل سه گوشه

ادامه مطالب

لباس شب از الگوی پایه رگلان

ادامه مطالب

الگو مخصوص پارچه های کشدار

ادامه مطالب

طرحی دیگر از شنل

ادامه مطالب

شنل کیمونو در 3درس متفاوت

ادامه مطالب

درسی از یقه گرد پایه رگلان

ادامه مطالب

پیراهن یقه قایقی همراه بایقه برگرد

ادامه مطالب

پیرآهن شب دکلته همراه بایقه دنباله دار

ادامه مطالب

پیراهن ماکسی دنباله دار با یقه قایقی

ادامه مطالب

پیراهن یقه شل یا(دراپه )الگوی ابداعی از شکری بزرگ

ادامه مطالب

زیربنای یقه داابری از رگلان

ادامه مطالب

یک مدل تاپ از ژورنال متصل به لباس دکلته

ادامه مطالب

دامن حریر پایه از کلوش تنگ مدل از ژورنال

ادامه مطالب

لباس هندی ساری در دو مدل متفاوت

ادامه مطالب

دامن ماکسی مجلسی لباس شب

ادامه مطالب

این مدل پیراهن آستین بلند ترکیبی از تور و پارچه

ادامه مطالب

پیراهن از ژورنال از پایه رگلان

ادامه مطالب

یک مدل آستین خاص از ژورنال

ادامه مطالب

مدلی مشابه آستینی خاص از ژورنال

ادامه مطالب

کت مدل فانتزی از ژورنال

ادامه مطالب

پالتویامانتوبایقه برگرد گشادزنانه

ادامه مطالب

شنل یقه ایستاده مدل از ژورنال

ادامه مطالب

کت یقه ایستاده آستر دار وآستین دوتکه مردانه

ادامه مطالب

درس کت مدل جدید

ادامه مطالب

مدل دامن حلزونی از ژورنال

ادامه مطالب

آموزش شنل برای روی لباسهای دکلته

ادامه مطالب

بلوز یقه هفت گره ای پیچ

ادامه مطالب

مدل بلوز از ژورنال مدل خاص

ادامه مطالب

بلوز مدل خاص از ژورنال

ادامه مطالب

درس یقه شکار رویهم

ادامه مطالب

طریقه برشها ودوخت ها واتو زدنها بروش صحیح

ادامه مطالب

مانتو دخترونه شنل دار

ادامه مطالب

آموزش شنل دو لایه در دو رنگ با یقه دراپه

ادامه مطالب

طرح آستین تاج دار الگو ار شکری بزرگ

ادامه مطالب

مدل دامن از روی ژورنال مدل خاص میباشد

ادامه مطالب

پالتو طراحی شده همراه با الگو شکری بزرگ

ادامه مطالب

بلوز دراپه گره ای در 12 تصویر آموزش داده شد

ادامه مطالب

آموزش آستین گل رز سر خود

ادامه مطالب

آموزش سمنو خانگی از طاهره شکری بزرگ

ادامه مطالب

آموزش بلوز یقه چپ و راست همراه بایقه

ادامه مطالب

لباس شب دکلته ماکسی

ادامه مطالب

آموزش دراپه در پشت آستین کلوش

ادامه مطالب

آموزش بلوز فانتزی

ادامه مطالب

لباس مجلسی جدید

ادامه مطالب

آموزش پالتو دویقه رویهم

ادامه مطالب

مدل پیراهن کوتاه لبه کلوش یقه دالبری

ادامه مطالب

پیراهن دکلته ماکسی مجلسی

ادامه مطالب

آموزش بلوز نیم تنه فانتزی

ادامه مطالب